order zithromax
Skovbakken borettslag

Velkommen til Skovbakken Borettslags nettsider!
Vår hovedmålsetting med sidene er å være et nyttig oppslagsverk for våre beboere, besøkende og en informasjonskilde for mulige boligkjøpere. Får du ikke svar på alt du lurer på om borettslaget, så tips oss om det. Neste gang du er innom så finnes nok svaret der.

 
Hjem
VARSEL OM ENDRING AV FELLESKOSTNADER oppdatert 02/03
onsdag 31. januar 2018 11:37

VARSEL OM ENDRING AV FELLESKOSTNADER

 

Dessverre har det oppstått en datafeil ved produksjon av husleiekravet for mars. Innbetalingsservice i OBOS jobber med å finne årsaken og hvordan feilen kan løses. Beboerne i Skovbakken trenger IKKE å uroe seg over at de vil bli purret dersom de ikke kan betale husleiekravet til vanlig forfall. OBOS beklager feilen og ulempene den medfører.

Ved en feil er varmeoppgjøret for perioden 01.09.2016-31.08.2017 merket med tekst «Brenselsavregning 2015/2016» på husleiegiroen for april 2018. OBOS beklager feilen og forvirringen den medfører.


For å kunne videreføre vårt ansvar for forsvarlig drift av borettslaget er det nødvendig å iverksette en økning av felleskostnadene. Økningen vil foregå i to trinn, første trinn: 5% fra 01.03.2018 og ytterligere 5% fra 01.07.2018.

 

I forbindelse med utførte vedlikeholdsoppgaver og for å avklare den økonomiske situasjonen, ble det på vår forespørsel utført en likviditetsanalyse av OBOS-banken. Analysen anbefaler en økning av felleskostnader med 10%.

Hovedgrunnen til disse økningene er at den avdragsfrie perioden på borettslagets lån snart opphører. Vi har også behov for å sikre midler til videre vedlikehold av borettslaget. En viktig grunn til påslag i fellesutgiftene er også generell prisstigning, særlig kommunale avgifter har steget markant de siste årene. Borettslaget må øke sine inntekter for å følge prisutviklingen.  

 

For ytterligere informasjon om saken viser vi til siste årsregnskap. Dokumentet kan utleveres  igjen etter forespørsel til styret.

 

Ny faktura sendes den enkelte.

 Har du avtalegiro?

Dersom du har avtalegiro med beløpsgrense, må du selv endre dette i din nettbank, eventuelt ta kontakt med banken din for å få endret denne.

 

 

Med hilsen

Styret i Skovbakken Borettslag

29/01/2018


 
TECHEM varmeavregning 2016/2017(oppdatert 09/01/18)
torsdag 18. mai 2017 09:38

Informasjon vedrørende varmeavregning 2016/2017

Ved en feil er varmeoppgjøret for perioden 01.09.2016-31.08.2017 merket med tekst «Brenselsavregning 2015/2016» på husleiegiroen for april 2018. OBOS beklager feilen og forvirringen den medfører.


Varmeavregning for 2016/2017 er levert av Techem. Avregningen er nå godkjent og kan leses på TECHEM beboer-portalen. Oppgjøret  bli foretatt pr 01. mars 2018. Varmeoppgjøret avregnes sammen med felleskostnader i denne måneden(lagt 05/02 :oppgjøret blir synlig i faktura som har forfallsdato i april 2018). Eventuelle etterkrav som følge av for lite betalt a-konto vil bli krevd inn samtidig. I tidligere år har det vært mulig for beboere å kontakte OBOS og få delt opp slike krav, dersom kostnadene var store. Det er dessverre ikke lenger mulig. Det har derfor INGEN HENSIKT å kontakte styret eller OBOS for å få delt opp beløpet. Isteden-for kan beboere ta kontakt med OBOS for å øke a-konto-trekk, slik at man ikke får så mye etterslep neste år. Det påløper administrasjonskostnader for å endre akontobeløp for den enkelte, må dekkes av den som bestiller en slik endring. Dersom beboere får penger tilbake, så trekkes dette fra kravet for felleskostnader i denne måneden. Hvis tilgodebeløpet er større en kravet på felleskostnader, så utbetales restbeløpet til samme konto som felleskostnader betales fra.

Mvh

Styret

 
Vedlikehold av balkonger/oppdatert 01/04/18
onsdag 08. mars 2017 19:35

Informasjon om kommende aktiviteter.

 


Det nærmer seg nå ferdigstillelse av balkongprosjektet i borettslaget:

Alle balkongene er ferdigstilte og kan brukes.

Nedrigging starter i uke 14, og vil pågå ut uke 16

Fjerning av kjøreveier, planering og opprydding er avhengig av temperatur og vær. Resterende elektro arbeid fortsetter.


Antennen eller dets festeanordning må ikke monteres i husveggen, balkongkonstruksjon eller fasade-elementer.Ingen inngrep i balkongenskonstruksjoner er tillatt uten skriftlig godkjennelse fra styret .Legging av  flytende (ikke tilfestet:limt,spikret,skudd eller på noen måte fastlåst ) gulvbelegg er tillatt.

  


Det er plassert  ut kontainere for kildesortering av byggeavfall. Vi ber beboere IKKE benytte disse. Det vil påføre borettslaget unødig økte kostnader.

Vi ber beboere respekter at riggområdene er for byggearbeiden ikke benyttes av beboere.

 

 Rekkehus

Kontroll av balkongene  er gjennomført i de leilighetene hvor vi fått tilgang til og etter repporten blir eveluert blir nødvendige tiltak satt i gang.

I løpet av september 2017  blir det kartlagt behov for nødvendig  vedlikehold av balkonger på rekkehus og dette blir også utført uten fasadeendring og kun ut fra tekniske hensyn.Arbeidene starter i løpet av vår-sommer 2018

 

 Mvh

Styret

 
Status for rehabiliteringsprosjektet
fredag 17. juni 2016 14:37
Forny har løst de aller fleste utestående reklamasjonene og avvikene som er meldt inn til byggestyret.
Det er noen som gjenstår og Forny vil sørge for at disse blir løst.

Hvis det er reklamasjoner som Forny skulle avvise, vil styret ta en endelig vurdering.

Det er noen aktiviteter som fremdeles gjenstår

Det ene er maling av 2. strøk på skilleveggene. Det vil gjøres i nærmeste fremtid og skriv legges i postkassen når datoer er satt for hvert tun/rekke.

Den andre endringen er nye informasjonsskilt ved inngangen på hver side av borettslaget. Disse er vi lovet at skal komme opp før sommerferien, men endelig dato er foreløpig ikke satt.

 
Presentasjon fra beboermøtet
tirsdag 08. mars 2016 21:14
Vedlagt finner du presentasjonen fra beboermøtet 7. mars:

https://drive.google.com/file/d/0B5mL_m10HB_dV0hVMS14OEs2dlU/view?usp=sharing
 
Link til informasjonsside fra Forny AS
søndag 15. mars 2015 22:18
Forny AS har opprettet en egen webside hvor de fortløpende vil legge ut informasjon om rehabiliteringen.

Her kommer det info om møter, tidsplaner etc.

Det vil selvfølgelig bli hengt opp og delt ut skriv på det viktigste som datoer etc, men siden det tar tid å skrive rundskrivene, trykke dem opp og levere dem, så vil websiden være oftere og raskere oppdatert enn hva man rekker med rundskriv.

Så sjekk ut siden ofte for å holde deg oppdatert. 

Siden finner du her:
 
Signering av kontrakt
torsdag 11. desember 2014 21:42
Vi har nå valgt ut en hovedleverandør, som skal ha totalansvaret for den planlagte rehabiliteringen av borettslaget (ikke garasjene da det er eget prosjekt).
OPAK er nå inne og hjelper oss med å få de siste detaljer og juridiske kontrakter på plass  mot denne leverandøren. Målet er å ha en signert kontrakt før julen ringes inn.

Med ønske om en riktig god jul og et godt nytt år
fra Byggestyret
 
Byggestyret forhandler avtaler
onsdag 22. oktober 2014 20:54
Byggestyret er nå i dialog med 3 mulige hovedleverandører av rehabiliteringsprosjektet. Den som velges som hovedleverandør vil få det fulle ansvaret for hele rehabiliteringen, også de delprosjektene hvor det må brukes andre leverandører. 

Det er gjennomført møter med disse for å gjennomgå mer i detalj hva som skal gjøres, og hvordan man ønsker prosjektet utført. Leverandørene har nå fått en frist for å komme med mer detaljert tilsvar på prosjektet, både når det gjelder utførelse og pris.
Når tilsvarene er mottatt og gjennomgått vil byggestyret plukke ut en av disse for videre kontraktsforhandlinger.
 
«StartForrige123NesteSiste»

Side 1 av 3