order zithromax
Vedlikehold av balkonger/oppdatert 21/06/19
Hjem Nyhetsarkiv Vedlikehold av balkonger/oppdatert 21/06/19
Vedlikehold av balkonger/oppdatert 21/06/19 PDF Skriv ut E-post
onsdag 08. mars 2017 19:35


               Informasjon om nødvendig vedlikehold av balkongene på rekkehusene!  

Da skal fasaden på balkongsiden males, og oppstart med dette blir mandag 3/6-19,fra i Hallagerbakken 8, deretter tas Ravnåsveien 17(planlagt maling fom 01/07),Ravnåsveien 9 (oppstart  midten av juli) , så Ravnåsveien 7. Fasaden vil først bli rengjort, og deretter malt. Rekkverk rundt balkongene vil også bli malt nå. Så snart malingen er komplett ferdig, skal gulvet tilhørende balkonger i 2. etg byttes ut.. Nytt gulv er av impregnert trevirke, og vil ikke bli malebehandlet.Siden malingarbeidet er avhengig av oppholdsvær, er det vanskelig å si eksakt tid nå arbeid blir utført på den enkelte adresse, men varsel vil bli sendt til den enkelte noen dager før oppstart.Ber om at balkonger(alt av  møbler, blomster,ekstra gulvbelegg etc må fjernes helt slik at malere kan bevege seg fritt uten hinder) og terrasser(alt av møbler, griller etc må flyttes vekk fra yttervegg grunnet stillas som skal settes opp.Eiendeler må være flyttet vekk minimum 4,0m) blir ryddet og klartgjort for nevnte arbeid.Markiser må rulles inn.Oppdatert  28/08/18 :arbeidene(utskifting av defekte materialer, og skraping av løs maling) i Hallagerbakken 8 og Ravnåsveien 17, 9  og 7 for 2018 høst er ferdige ,siste finish , maling og gulv reparasjon  blir utført i løpet av sommer  2019.
Gjenstander kan flyttes tilbake og både balkongen og område under kan brukes som før.
                       

                     Alle balkongene i blokkene  er ferdigstilte og kan brukes.

Antennen eller dets festeanordning må ikke monteres i husveggen, balkongkonstruksjon eller fasade-elementer.Ingen inngrep i balkongenskonstruksjoner er tillatt uten skriftlig godkjennelse fra styret .Legging av  flytende (ikke tilfestet:limt,spikret,skudd eller på noen måte fastlåst ) gulvbelegg er tillatt.

 

 

 Mvh

Styret