Vedlikeholdsplan Skriv ut

VEDLIKEHOLDSALMANAKK FOR SKOVBAKKEN BORETTSLAG

Dette er en liste over faste vedlikeholdsoppgaver, og når man bør gjøre periodisk vedlikehold. Vedlikehold kan flyttes både fremover og bakover om det skulle oppstå behov for strakstiltak, eller av andre økonomiske og praktiske årsaker.

År
Oppgave
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Årlig
Kontroll av vifter, motorer og slitedeler til ventilasjonsanlegg       x x x x x x x x x x x x
Kontroll av EL-anlegg fellesområder   x x x x x x x x x x x x x x
Kontroll av lekeplasser/utstyr, rehab og oppgradering etter behov       x x x x x x x x x x x x
Kontroll av garasjeporter m/motorer med mer   x x x x x x x x x x x x x x
Kontroll av parkeringshus (fasade, dekke og lignende)       x x x x x x x x x x x x
Kontroll av betongtrapper rekkehus, rehab etter behov       x x x x x x x x x x x x
Kontroll av støttemurer, rehab etter behov     x x x x x x x x x x x x x
Kontroll og oppgradering lyspunkter utebelysning       x x x x x x x x x x x x
Kontroll av takrenner med beslag       x x x x x x x x x x x x
Periodisk
Rehab fasade blokker, maling x x x       x x x            
Maling uteboder/søppelboder blokker   x x         x x            
Oppussing oppganger blokker     x                   x    
Asfaltering av veier og parkeringsplasser       x                   x  
Rehab fasade rekkehus, maling         x x       x x        
Maling uteboder/søppelboder rekkehus         x x       x x        
Utbytte av ventiler/termostater på radiatorer       x                      
Endevegger blokker, isolasjon/kuldebro     x       x x x            
Rens/støvsuging av ventiler og kanaler i alle leiligheter         x         x        x
Kontroll av brannvarlser og brannslukker alle leiligheter       x         x         x  
Utskifte av soilrør                     x x      
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sist oppdatert mandag 12. april 2010 15:13