For meglere

Bilder av borettslaget

Høyoppløselige bilder og video fra borettslaget finnes her og kan brukes fritt i prospekt og andre salgsrettede tiltak.


Vanlige spørsmål tilknyttet salg av bolig


Har borettslaget en vedlikeholdsplan?

Borettslagets vedlikeholdsplan ble sist oppdatert i 2020 og varer ut 2029. Det tas utgangspunkt i at majoriteten av tiltak håndteres innenfor budsjettets rammer for drift og vedlikehold.

Borettslagets byggmasse ble beskrevet på følgende måte av OBOS Prosjekter i innledning til gjeldende vedlikeholdsplan: "Bygningsmassen fremsto på befaringene i god stand alder tatt i betraktning, og bærer preg av jevnlig tilsyn og vedlikehold."


Er det planlagt endring i felleskostnader?

Gitt dagens nivå på kostnader og inntekter har styret policy om å kun gjøre årlig KPI-justering ved behov. Større tiltak vedtatt av årsmøtet vil kunne endre dette.


Hva er inkludert i felleskostnadene?

  • Sentralvarme (radiator og varmtvann)

  • Internett og tv

  • Offentlige avgifter og tjenester

  • Forsikringer

  • Generell drift og vedlikehold

  • Finanskostnader tilknyttet lån


Hvordan er borettslagets økonomi?

Borettslagets økonomi er sunn og går i balanse. Ren drift av borettslaget går godt i pluss, og overskudd brukes til å dekke lånekostnader.


Ta kontakt med styret på styret@skovbakken.no for informasjon om evt. planlagte påkostninger eller endringer i felleskostnader, da dette kan endres fortløpende.